ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΩΝ

Τα δόντια είναι όργανα που χρησιμοποιούμε για τη μάσηση της τροφής, την κατάποση  και την ομιλία. Επιπλέον συμβάλλουν στην αισθητική του προσώπου.

Κάθε δόντι αποτελείται από δύο τμήματα: το λευκό και σκληρό τμήμα που προεξέχει από τα ούλα και ονομάζεται μύλη, και το τμήμα που βρίσκεται κάτω από τα ούλα και ονομάζεται ρίζα. Εξωτερικά η μύλη καλύπτεται από μία σκληρή και λευκή ουσία, την αδαμαντίνη και η ρίζα από την οστεΐνη . Πηγαίνοντας προς το εσωτερικό συναντούμε την οδοντίνη και στο κέντρο του δοντιού βρίσκεται ο πολφός, μια μαλακή ουσία, η οποία περιέχει αγγεία και νεύρα και είναι υπεύθυνος για την πλάση, την αίσθηση, τη θρέψη και την άμυνα του δοντιού.

Τα δόντια είναι τοποθετημένα σε ειδικές υποδοχές στα οστά των γνάθων, που ονομάζονται φατνία. Το σύνολο των ιστών που περιβάλλουν κάθε δόντι ονομάζεται περιοδόντιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των δοντιών είναι να υποβαστάζονται από υγιείς περιοδοντικούς ιστούς .

Τα δόντια σας διαφέρουν μεταξύ τους. Υπάρχουν 4 ομάδες  οι οποίες είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες.

Η πρώτη ομάδα είναι οι τομείς (κοινώς κοπτήρες). Οι τομείς βρίσκονται στο κέντρο του οδοντικού φραγμού και είναι κοφτεροί για να κόβουν την τροφή.

Δίπλα από τους τομείς βρίσκεται η δεύτερη ομάδα δοντιών, οι κυνόδοντες. Τα δόντια αυτά έχουν μακρύτερες ρίζες και είναι σχεδιασμένα για να συλλαμβάνουν και να σχίζουν την τροφή.

Η τρίτη ομάδα  είναι οι προγόμφιοι, που βρίσκονται πίσω από τους κυνόδοντες.Οι προγόμφιοι έχουν μια κάπως πιο επίπεδη μασητική επιφάνεια γιατί η λειτουργική τους αποστολή είναι να συνθλίβουν την τροφή.

Η τέταρτη και τελευταία ομάδα είναι οι γομφίοι (τραπεζίτες) και είναι τα τελευταία προς τα πίσω δόντια στην στοματική κοιλότητα. Οι γομφίοι έχουν σαφώς μεγαλύτερη μασητική επιφάνεια από τους προγομφίους διότι ο λειτουργικός τους ρόλος είναι να μασούν και να αλέθουν την τροφή, τεμαχίζοντας την σε μικρότερα κομμάτια.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...