ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από την αφαίρεση ενός νεογιλού ή όταν καθυστερεί σημαντικά η ανατολή του μόνιμου διαδόχου, κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή και τοποθέτηση μηχανήματος διατήρησης χώρου.

Πρόκειται για ακίνητη ή κινητή συσκευή η οποία διατηρεί το κενό διάστημα μεταξύ των παρακειμένων δοντιών ανέπαφο, δίνοντας έτσι τον αναγκαίο χρόνο στο επόμενο δόντι, να ανατείλει φυσιολογικά. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ο χώρος έχει απολεσθεί λόγω μετακίνησης των πλαϊνών δοντιών, το καινούριο δόντι ανατέλλει στραβά, με κίνδυνο πρόκλησης ορθοδοντικής ανωμαλίας.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...