ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Όταν διάφοροι λόγοι (για παράδειγμα η απώλεια μεγάλου αριθμού δοντιών) μας εμποδίζουν να κατασκευάσουμε μία ακίνητη προσθετική εργασία  ή δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εμφυτευμάτων, τότε τη λύση έρχεται να δώσει η μερική ή η ολική οδοντοστοιχία.

Μία ολική οδοντοστοιχία αντικαθιστά το σύνολο των δοντιών σας (όταν όλα έχουν χαθεί) ενώ μία μερική οδοντοστοιχία τοποθετείται όταν παραμένει ένα ή περισσότερα δόντια στο φραγμό. Κατασκευάζεται από ακρυλικό και σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζεται με κράμα από διάφορα μέταλλα.

Η τεχνητή οδοντοστοιχία βελτιώνει τη μασητική ικανότητα και την ομιλία και στηρίζεται στους υποκείμενους ιστούς. Επίσης μπορεί να ενισχύει και αισθητικά το πρόσωπο, όταν για παράδειγμα τα χείλη και μάγουλα έχουν συρρικνωθεί και χαλαρώσει λόγω της απώλειας των δοντιών και των γύρω ιστών.

Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να αρχίσουν να μιλούν κανονικά μέσα σε λίγες ώρες και τελικά εξοικειώνονται με τις κινητές εργασίες μέσα σε λίγες εβδομάδες από την τοποθέτησή τους. Η μασητική τους ικανότητα είναι συνήθως ικανοποιητική και δε χρειάζεται να τροποποιήσουν θεαματικά το διατροφικό τους σχήμα.

Οι τεχνητές οδοντοστοιχίες θα πρέπει να ελέγχονται για την καλή λειτουργία τους από τον Οδοντίατρο μία φορά το χρόνο. Εάν κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι ιστοί που τις περιβάλλουν (ούλα, οστό της γνάθου) συνεχίζουν να συρρικνώνονται, προχωρούμε σε αναγόμωση, δηλαδή προσθήκης υλικού για να γεμίσουν τα κενά και να αποκατασταθεί η λειτουργική ικανότητα της αποκατάστασης.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...