ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ

ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ

Τα πρώτα παιδικά δόντια έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς εξασφαλίζουν τη μάσηση και την ομιλία και συμβάλλουν στη σωστή διάπλαση των γνάθων και του προσώπου. Πολλοί γονείς θεωρούν ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα γιατί όπως λένε “το παιδί θα τα αλλάξει “.  Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Η διατήρηση των νεογιλών δοντιών σε καλή κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τους παρακάτω λόγους :

Συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γνάθων, παίζοντας το ρόλο “οδηγών” που διατηρούν το χώρο για τα μόνιμα δόντια που θα τα αντικαταστήσουν.

Τα χαλασμένα νεογιλά δόντια, όταν συνδυάζονται με την παρουσία  αποστημάτων  μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στα μόνιμα δόντια που βρίσκονται κάτω από αυτά.

Εάν ένα ή περισσότερα νεογιλά καταστραφούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειάζονται εξαγωγή, αυτό και μόνο το γεγονός μπορεί στο μέλλον να προκαλέσει σοβαρές ορθοδοντικές ανωμαλίες (π.χ. στραβά δόντια κ.α.).

Η τερηδόνα προκαλεί πόνο, αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα (δυσκολία μάσησης), που επηρεάζουν την ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...