ΕΞΑΓΩΓΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ

Γίνεται όταν η διατήρηση ενός παιδικού δοντιού είναι ανέφικτη ή προβληματική.

Η εξαγωγή γίνεται με τοπική αναισθησία εκτός αν το δόντι εμφανίζει υπερβολικά μεγάλη κινητικότητα οπότε το αφαιρούμε εύκολα και ανώδυνα χωρίς την ανάγκη φαρμάκου.

Η αφαίρεση τους, κατά κανόνα δεν παρουσιάζει αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...