ΟΓΚΙΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΟΓΚΙΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Η στοματική κοιλότητα αποτελείται από διάφορα όργανα στα οποία, όπως άλλωστε συμβαίνει σε ολόκληρο το σώμα, μπορεί να αναπτυχθούν ογκίδια, συνήθως τραυματικής ή νεοπλασματικής αιτιολογίας.

Η αφαίρεση αυτών των ογκιδίων γίνεται χειρουργικά και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποστέλλονται σε παθολογοανατομικό εργαστήριο ώστε να επιβεβαιωθεί η διάγνωση που έχει τεθεί και να αποκλειστεί η κακοήθεια.

Σε περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η εξ ολοκλήρου αφαίρεση του όγκου, ιδίως όταν υποπτευόμαστε κακοήθεια, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αφαίρεση ιστοτεμαχίου (διενέργεια βιοψίας) που ακολουθεί την ίδια διαδικασία.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...