ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ

ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ

Με την απονεύρωση αποσκοπούμε στην αφαίρεση του μολυσμένου περιεχομένου και την εξουδετέρωση  των μικροβίων που έχουν εισχωρήσει στον πολφό του δοντιού. Η συνηθέστερη αιτία μόλυνσης είναι η τερηδόνα. Εάν αυτή αφεθεί, μπορεί να επεκταθεί στους γύρω ιστούς, προκαλώντας το λεγόμενο οδοντικό απόστημα.

Η ενδοδοντική θεραπεία περιλαμβάνει  ειδική χημική και μηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων που βρίσκονται στο εσωτερικό του δοντιού, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι εξαλείψαμε τη φλεγμονή.

Ακολουθεί έμφραξη των ριζικών σωλήνων με κατάλληλο υλικό και επανορθωτική αποκατάσταση της μύλης του δοντιού (έμφραξη, ανασύσταση ή στεφάνη). Είναι ο μοναδικός τρόπος να διατηρηθεί το δόντι στο φραγμό, όταν οι πιο συντηρητικές μέθοδοι έχουν αποτύχει ή δεν ενδείκνυνται.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...