ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ

ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση)  εστιάζει στον εσωτερικό ιστό του δοντιού που είναι γνωστός ως οδοντικός πολφός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υγεία του πολφού μπορεί να διατηρηθεί ενώ άλλοτε, η βλάβη είναι μη αναστρέψιμη και πρέπει να αφαιρείται  μαζί με το μολυσμένο περιεχόμενο για να εξουδετερωθούν τα μικρόβια που έχουν εισχωρήσει. Η συνηθέστερη αιτία μόλυνσης είναι η τερηδόνα. Εάν αυτή αφεθεί, μπορεί να επεκταθεί στους γύρω ιστούς, προκαλώντας το λεγόμενο οδοντικό απόστημα.

Η ενδοδοντική θεραπεία περιλαμβάνει  ειδική χημική και μηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων που βρίσκονται στο εσωτερικό του δοντιού, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι εξαλείψαμε τη φλεγμονή.

Ακολουθεί έμφραξη των ριζικών σωλήνων με ειδικό βιοσυμβατό υλικό υλικό και επανορθωτική αποκατάσταση της μύλης του δοντιού (έμφραξη, ανασύσταση ή στεφάνη). Είναι ο μοναδικός τρόπος να διατηρηθεί το δόντι στο φραγμό, όταν οι πιο συντηρητικές μέθοδοι έχουν αποτύχει ή δεν ενδείκνυνται.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...