ΑΝΩΔΥΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΑΝΩΔΥΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Ορισμένες οδοντιατρικές εργασίες  είναι αναγκαίο να εκτελούνται μετά από χορήγηση τοπικής αναισθησίας. Ένας από τους συχνότερους φόβους , που ταλαιπωρεί ψυχικά τους ασθενείς , αφορά το τσίμπημα της βελόνας.  

Η απαλλαγή από το άγχος κατά τη διάρκεια της Οδοντιατρικής θεραπείας, αποτελεί  βασική επιδίωξη της πρακτικής μας.  Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, έχουμε εξοπλίσει το οδοντιατρικό κέντρο, με συσκευή ηλεκτρονικής αναισθησίας. Η ψηφιακά  ελεγχόμενη ταχύτητα έγχυσης του αναισθητικού διαλύματος, σε συνδυασμό με τη χαλαρωτική μουσική που αναπαράγει η συσκευή, συμβάλλουν αποφασιστικά στη μεγιστοποίηση της άνεσης κατά τη διαδικασία και εξασφαλίζουν απρόσκοπτη εργασία, χωρίς πόνο και άγχος. Επιπλέον, πριν την τοπική αναισθησία,  εφαρμόζουμε πάντα ψεκασμό στην περιοχή έμπαρσης της βελόνας, για να τη μουδιάσουμε . Αυτό μειώνει σημαντικά τη δυσάρεστη αίσθηση που προκαλεί η επαφή της βελόνας με τους ιστούς.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...