ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρκετά συχνά, οι οδοντικές και περιοδοντικές παθήσεις, δε μπορούν να ανιχνευτούν με την κλινική εξέταση. Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να τεθεί ορθή διάγνωση, είναι αναγκαία η συμπληρωματική ακτινογραφική εξέταση.

Αυτή συνήθως περιλαμβάνει τη λήψη ενδοστοματικών ακτινογραφιών, που εκτελείται εντός του Οδοντιατρείου, την πανοραμική γναθογραφία ή την αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης, που διενεργούνται σε κατάλληλα ακτινολογικά κέντρα. 

Η τελευταία είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις όπου έχει αποφασιστεί η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων ή η χειρουργική εξαγωγή ενός δοντιού που γειτνιάζει με σημαντικές ανατομικές δομές του προσώπου.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...