ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ

ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ

Είναι μία χειρουργική επέμβαση με την οποία αποκαλύπτουμε και αφαιρούμε το άκρο της μολυσμένης ρίζας ενός δοντιού, μαζί με τους πέριξ φλεγμονώδεις ιστούς και καθίσταται συνήθως αναγκαία όταν έχει ήδη αποτύχει η ενδοδοντική θεραπεία ή δεν επαρκεί για να θεραπεύσει μία πάθηση (για παράδειγμα, την ύπαρξη μιας μεγάλης κύστης γύρω από το ακρορρίζιο).

Εάν η επανάληψη της θεραπείας δεν είναι εφικτή ή στερείται νοήματος, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ακρορριζεκτομή για να διορθώσει το πρόβλημα, σώζοντας έτσι το δόντι που σε διαφορετική περίπτωση ήταν καταδικασμένο σε εξαγωγή.

Το άκρο της ρίζας καλύπτεται με ειδικό βιοσυμβατό υλικό. Πρακτικά είναι η τελευταία ευκαιρία για ένα δόντι να διατηρηθεί στο στόμα. Οι περισσότερες επεμβάσεις αυτού του είδους ολοκληρώνονται σε 60 – 90 λεπτά. Η διαδικασία στα μπροστινά δόντια είναι γενικά συντομότερη ενώ στους κάτω γομφίους διαρκεί περισσότερο.

Φροντίστε να ζητήσετε αναλυτική ενημέρωση για την επέμβαση, τη μετεγχειρητική πορεία και τις πιθανές παρενέργειες πριν προχωρήσετε. Η ακρορριζεκτομή δεν ενδείκνυται ούτε για όλες τις περιπτώσεις ούτε σε όλους τους ασθενείς.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...