ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υγιεινή-Αποστείρωση

Η υγεία και ασφάλειά σας είναι καθήκον μας. Για να τις διασφαλίσουμε, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.  Παρέχουμε ένα υγιές περιβάλλον για την οδοντιατρική σας θεραπεία με εφαρμογή αυστηρού πρωτοκόλλου απολύμανσης – αποστείρωσης όλων των εργαλείων, συσκευών και επιφανειών. Πολλά από τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι μιας χρήσης. Υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο αντισηπτικό χεριών, πριν την είσοδο σας στο Ιατρείο. Ανάμεσα στα ραντεβού, καθαρίζουμε σχολαστικά, απολυμαίνοντας τους χώρους και τις επιφάνειες με βακτηριοκτόνο – ιοκτόνο απολυμαντικό (αποτελεσματικό για τον COVID-19). Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι είτε μίας χρήσης οπότε απορρίπτονται, είτε αποστειρώνονται. Διαθέτουμε σύστημα φυγοκεντρικού διαχωρισμού των λημμάτων. Τα ακροφύσια της αναρρόφησης, οι σιελαντλίες, τα γάντια, τα ποτηράκια, οι μάσκες και τα οθώνια είναι μιας χρήσης. Έχουμε συνάψει συμβόλαιο με εταιρεία διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων. Το τερματικό μας δέχεται ανέπαφες πληρωμές.
Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...