ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υγιεινή-Αποστείρωση

Η υγεία και ασφάλειά σας είναι καθήκον μας. Για να τις διασφαλίσουμε, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.  Παρέχουμε ένα υγιές περιβάλλον για την οδοντιατρική σας θεραπεία με εφαρμογή αυστηρού πρωτοκόλλου απολύμανσης – αποστείρωσης όλων των εργαλείων, συσκευών και επιφανειών. Πολλά από τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι μιας χρήσης.

Back to Top
Close Zoom
Δεν επιτρέπεται το δεξί κλικ...